آموزش ماشین‌حسابِ حسابداری

قسمت اول: فرق ماشین‌حساب‌های حسابداری و مهندسی

حسابداری چه علم باشد، چه فن یا یک سیستم اطلاعاتی، متکی بر ابزار است و چه ابزاری مفیدتر از ماشین حساب!

حسابداری چه علم باشد، چه فن یا یک سیستم اطلاعاتی، متکی بر ابزار است و چه ابزاری مفیدتر از ماشین حساب!

در طول ۱۵ سال سابقه‌ی حرفه‌ای در رشته‌ی حسابداری، بارها دیده‌ام حسابدارها از تمام امکانات ماشین‌حساب استفاده نمی‌کنند. اولین چیزی که باید بدانیم این است که ماشین‌حساب حسابداری با در نظر گرفتن کار حسابدار، تسریع در عملیات محاسبه و بر اساس کارهای پرکاربرد حسابداری طراحی شده است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.