روز حسابدار

ثبت روز حسابدار در تقویم ملی

روز حسابدار

مطلب ثبت روز حسابدار در تقویم ملی در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۰۵۱ مورخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۹ چاپ شده است

برای حفظ و تقویت ارزش ها و آرمان های هویتی، ملی، دینی یا سیاسی روش های مختلفی وجود دارد.
از جمله این روش ها بزرگداشت اشخاص و زنده نگاه داشتن وقایع تا‌ریخی است.
در همین راستا در همه جای دنیا روزهایی را به نام خاصی در تقویم نام گذاری می کنند.

همان طور که ذکر شد، هدف از نام گذاری روزهای خاص، معرفی و بزرگداشت ارزش ها و تحکیم پیوندهای دینی، ملی، فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه است که منجر به نوعی همدلی، همکاری و مشارکت عمومی شود.

نام گذاری روزها در ایران

وظیفه نام گذاری روزها در ایران در حیطه اختیارات شورای فرهنگ عمومی به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
نام گذاری روزهای خاص برحسب پیشنهاد روسا و مدیران دستگاه های اجرایی، قضایی و نهادهای انقلابی و اشخاص رسمی خواهد بود که با امضای بالاترین مقام ذی ربط در قالب تکمیل فرم نام گذاری، به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارائه می شود.
شورای فرهنگ عمومی به منظور بررسی کارشناسی روزها و مناسبت های خاص پیشنهادی، کمی سیون «نام گذاری روزهای خاص» متشکل از نمایندگان منتخب اعضای شورای فرهنگ عمومی و همچنین نمایندگان فرهنگستان های چهارگانه را تشکیل داده است.
قبل از طرح مناسبت های پیشنهادی در شورای فرهنگ عمومی ، کلیه پیشنهادها توسط کمیسیون نام گذاری روزهای خاص مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و نتیجه برای تصمیم گیری به شورای فرهنگ عمومی ارائه می شود.
پیشنهادهای مربوط به نام گذاری روزهای خاص پس از تصویب شورای فرهنگ عمومی، برای تا‌یید نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام می شود.

روزها و مناسبت های خاص

براساس آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روزها و مناسبت های خاص در دو دسته تقسیم بندی شده است:

 الف ) مناسبت های مندرج در متن تقویم (مناسبت های ملی – اسلامی )

ب) مناسبت های مندرج در ضمیمه تقویم (مناسبت های صنفی – سازمانی).

مطابق ماده ۵ این آیین نامه، پیشنهاد نام گذاری، کاهش، افزایش یا هر گونه تغییر و اصلاح روزها و مناسبت های خاص
از سوی اشخاص مختلف (اعم از حقیقی و حقوقی) به شورای فرهنگ عمومی ارائه می شود
و پس از بررسی و تصویب در آن شورا به تا‌یید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده
و به عنوان روز و مناسبت خاص، حسب مورد در متن یا ضمیمه تقویم درج می شود.
برهمین اساس، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تقویم منتشر می کنند، موظفند روزها و مناسبت های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را حسب مورد در متن یا ضمیمه تقویم درج کنند.

مناسبت های ثبت شده در تقویم

اگر نگاهی به مناسبت های درج شده در تقویم رسمی بیندازیم،
خواهیم دید که علاوه بر مناسبت های اصلی ملی و مذهبی،
مناسبت هایی وجود دارند که به شغل یا صنف خاصی اشاره می کنند.

این شغل ها عموما در سه حوزه مهم زیر طبقه بندی می شوند:

۱) امنیت: از جمله روزهای ارتش(نیروهای زمینی، هوایی و دریایی)، تا‌سیس سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و آتش نشانی

۲) بهداشت: از جمله روزهای پزشک، دامپزشک، داروساز، پرستار، ماما و شیرمادر

۳) آموزش: از جمله روزهای معلم، دانشجو و دانش آموز.

علاوه بر سه حوزه مهم فوق که از اولویت های بقا در هر جامعه ای است،
روزهای دیگری هستند که به شغل خاصی ارتباط دارند مانند روزهای خبرنگار و مهندسی.
از آنجا که حسابداران یکی از جامعه های آماری بزرگ در هر اقتصادی محسوب می شوند
و آمار بالای پذیرش رشته های حسابداری و حسابرسی در دانشگاه های ایران موید این نکته است،
چندسالی است که در بین جوامع مردم نهاد حسابداری، درخواست اضافه شدن روز حسابدار به تقویم رسمی مطرح شده است.
ریشه نام گذاری این روز به سال ۱۳۸۶ برمی گردد.
در آن سال فدراسیون بین المللی حسابداران (آیفک) در سی امین سال تا‌سیس اش،
۲ تا‌ ۸ دسامبر ۲۰۰۷ را به عنوان هفته جهانی حسابداری اعلام کرد
و از اعضای خود در همه کشورهای جهان خواست آن هفته را به همین نام اعلام کنند
و گردهمایی ها یا آیین های ویژه ای را به همین مناسبت تدارک ببینند.

انجمن حسابداران خبره ایران

در آن سال، انجمن حسابداران خبره ایران ضمن اعلام این خبر، همه نهادهای حسابداری ایران را برای تعیین روزی با عنوان روز حسابدار فراخواند.
براساس آن فراخوان و نشست هایی که سپس بین رهبران انجمن حسابداران خبره ایران،
جامعه حسابداران رسمی ایران – به عنوان دو انجمن ایرانی عضو آیفک – انجمن حسابداری ایران،
انجمن مدیران مالی حرفه ای و سازمان حسابرسی تشکیل شد،
سرانجام در گردهمایی ۱۳ آذر ۱۳۸۶، روز ۱۵ آذر هر سال به عنوان روز حسابدار در ایران نام گذاری شد.
از آن سال تلاش های زیادی برای اضافه شدن روز حسابدار در ضمیمه تقویم رسمی کشور صورت پذیرفته است
که هیچ کدام تا‌ به امروز به نتیجه نرسیده است.
اما این مطالبه با اضافه شدن فارغ التحصیلان نسل های جدید هر سال افزایش می یابد.
البته در این سال ها الحق انجمن های حسابداری نهایت تلاش خود را برای برگزاری انواع برنامه ها و همایش ها به بهترین شکل برای زنده نگه داشتن این مطالبه به کار گرفته اند که از آن مورد می توان به برگزاری همایش روز حسابدار در اصفهان با شرکت بیش از ۱۵۰۰ نفر اشاره کرد.

این تلاش را حتی کرونا هم نتوانسته است متوقف کند؛
به طوری که در میانه آذرماه انواع و اقسام برنامه های اینترنتی برای این روز توسط دوستداران حسابداری برنامه ریزی شده است.

نام گذاری اقتصادی سال

به نظر می رسد در کشوری که همیشه یکی از دغدغه های اصلی آن
احتمالا مثل سایر کشورها- مساله اقتصاد است و از طرفی نام گذاری اقتصادی سال ها توسط رهبر جمهوری اسلامی
در چند سال اخیر نشان از اهمیت این موضوع نزد ایشان دارد، بنابراین این مطالبه بی مورد به نظر نمی آید.
همچنین شرایط اقتصادی و مالی امروز کشور از جمله افشای فرارهای مالیاتی
و اختلاس های بزرگ در سال های اخیر، نیاز به تقویت ارزش های این حوزه را تقویت می کند.
از طرفی با توجه به کاهش فروش نفت در چند سال اخیر، خواسته یا ناخواسته،
مالیات به اصلی ترین منبع درآمد دولت درآمده است و این حسابداران هستند
که با اخلاق حرفه ای و رعایت قوانین موضوعه می توانند در وصول مالیات به یاری دولت بپردازند.
البته خدمات حسابداران به مورد فوق محدود نمی شود.
خدمات حسابداران در تهیه اطلاعات مبنای قضاوت و تصمیم های اقتصادی کلان خواهد بود.

استقرار کنترل های داخلی، شفاف سازی‌ فعالیت های اقتصادی، مبارزه با فساد، ترویج فرهنگ سواد مالی،
توسعه فرهنگ حساب دهی و نظارت بر اجرای قوانین،
آگاهی بخشی به ذی نفعان به منظور تا‌مین منابع مالی و ارائه تحلیل های کارشناسی در حوزه های مختلف حسابداری، تنها بخشی از خدمات جامعه حسابداری ایران است.
بنابراین اختصاص یک روز در سال به این حرفه کاری پسندیده است.
البته در حوزه علوم اقتصادی و مالی، روزهای مالیات و بانکداری بدون ربا در میان مناسبت های تقویم رسمی ایران دیده می شود،
اما به نظر می رسد صرفا ثبت روزی با نام «حسابدار» حق مطلب را ادا خواهد کرد.
به امید آن روز.

درباره خودنویس ها چی میدونید؟ پیشنهاد می کنم از مطلب “خودنویس چیست” بازدید کنید.

لینک کوتاه مطلب : https://alitsaki.ir/?p=1370
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .