قوانین تامین اجتماعی

قوانین تامین اجتماعی

توصیه می کنم کتاب مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی را تهیه کنید. این کتاب برای حسابداران و هر کسی که می خواهد بر مباحث حقوق و دستمزد مسلط شود، مهم و قابل توجه است. کتاب قوانین تامین اجتماعی در کنار قوانین مالیاتی دو قانون مهم برای حسابداران هستند.

قوانین تامین اجتماعی شامل سه قانون مهم است. قانون کار ، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری. قانون کار روابط بین کارگر و کارفرما را دربارۀ مدت، حق السعی، مرخصی، اضافه کاری و این گونه مسائل شرح می کند. اما قانون تأمین اجتماعی بیشتر، تعهدات خود سازمان تأمین اجتماعی را در برابر کارگر شرح می کند. همچنین قانون بیمه بیکاری در خصوص بیمه زمان بیکاری کارگر صحبت میکند. از این  رو چون این سه موضوع در یک حوزه قرار می گیرد، با هم چاپ می شود. خواهشم از شما این است که کتاب مجموعه قوانین تامین اجتماعی را حتماً بگیرید. این کتاب گردآورنده دارد، نه نویسنده. گردآورنده و انتشارات و قطع و سال چاپش مهم نیست؛ بنابراین روی این موضوعات حساس نشوید و هر کتاب قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی را که دم دستتان بود تهیه کنید.

کارگر کیست؟

در این کتاب دربارۀ کارگر زیاد صحبت شده است. لازم است بدانید دقیقاً کارگر از منظر قوانین تامین اجتماعی مخصوصا قانون کار چه کسی است. مادۀ ۲ قانون کار، کارگر را این چنین معرفی کرده است: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق، سهم سود و یا سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.» یعنی از نظر این قانون فرقی نمی کند چه موقعیت شغلی داشته باشید، کارمند جایی باشید یا نگهبان جایی، در هر دو حال شما کارگر خطاب می شوید. بنابراین وقتی می گوییم کارگر، فکر نکنید که منظور کسی است که کار یدی انجام می دهد؛ بلکه منظور کسی است که در مقابل کاری که دارد انجام می دهد مزد می گیرد. یعنی حتی مدیر عامل یک شرکت هم از لحاظ قانون کار، کارگر محسوب می شود.

امیدوارم با خواند این مطلب به درک درستی معنی قوانین تامین اجتماعی رسیده باشید. راستی حالا ممکن است بخواهید که فرق قوانین مالیات و تامین اجتماعی را بدانید.

لینک کوتاه مطلب : https://alitsaki.ir/?p=2699
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.