معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی (مشاغل و اجاره و …) در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲

معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی

معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی در سال های۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲  چقدر است؟ در این مقاله به بررسی ارقامی که در این سال ها تعیین شده می پردازیم. شما می توانید مقدار این معافیت ها را برای محاسبه مالیات صفر درنظر بگیرید.

معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی چیست؟

معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی، یکی از بندهای مهم در قانون مالیات های مستقیم است که هرساله مقدار آن در قانون بودجه سال جدید بروزرسانی می شود. این قانون بیانگر سطحی از درآمد است که می تواند از طریق حقوق، درآمد از مشاغل، درآمد اتفاقی یا املاک و مستغلات بدست آید. در این حالت مالیات آن صفر محاسبه می شود. این قانون در راستای اعمال سیاست حمایتی دولت می باشد.

آگاهی از معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی جزوی از اطلاعاتی است که همه صاحبین کسب و کار، افراد حقیقی می بایست بدان آگاه باشند. این قانون شامل همه اشخاص حقیقی بجز گروه هایی که مشمول مالیات نیستند (مانند کشاورزان، موسسات دولتی و غیره) می باشد. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی این قانون برای اشخاص حقیقی بپردازیم. در ادامه شما را با ارقام حسابداری درنظر گرفته شده برای مالیات سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲  آشنا می کنیم.

آشنایی با معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی
آشنایی با معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی

مقایسه ارقام معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲

برای بررسی معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی از محل درآمدها، این موضوع را در ۴ جدول و ۲ برهه زمانی درنظر گرفته ایم که به شرح زیر می باشد:

معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۰

معافیت مالیاتی درآمد ناشی از حقوق ماده ۸۴ ق.م.م مطابق با بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۳

میزان حقوق (سالیانه) میزان مالیات
تا ۴۸ میلیون تومان. معاف (صفر)
از ۴۸ الی ۹۶ میلیون تومان. ۱۰ درصد
از ۹۶ الی ۱۴۴ میلیون تومان. ۱۵ درصد
از ۱۴۴ الی ۲۱۶ میلیون تومان. ۲۰ درصد
از ۲۱۶ الی ۲۸۸ میلیون تومان. ۲۵ درصد
از ۲۸۸ الی ۳۸۴ میلیون تومان. ۳۰ درصد
بیشتر از ۳۸۴ میلیون تومان. ۳۵ درصد

معافیت مالیاتی درآمد ناشی از عملکرد (مشاغل) مطابق با ماده ۱۰۱ و ۱۳۱ قانون مالیات مستقیم

میزان درآمد (سالیانه) میزان مالیات
تا ۳۶ میلیون تومان. معاف (صفر)
از ۳۶ الی ۵۰ میلیون تومان. ۱۵ درصد
از ۵۰ الی ۱۰۰ میلیون تومان. ۲۰ درصد
بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان. ۲۵ درصد

معافیت مالیاتی درآمد ناشی از خودروهای لوکس مطابق با تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰

مجموع ارزش خودرو میزان مالیات
تا ۱ میلیارد تومان. معاف (صفر)
از ۱ الی ۱.۵ میلیارد تومان. ۱ درصد
از ۱.۵ الی ۳ میلیارد تومان. ۲ درصد
از ۳ الی ۴.۵ میلیارد تومان. ۳ درصد
بیشتر از ۴.۵ میلیارد تومان. ۴ درصد

معافیت مالیاتی درآمد ناشی از اجاره

درآمد سالیانه مشمول مالیات درصد مالیات
زیر ۵۰ میلیون تومان. معاف (صفر)
تا ۵۰ میلیون تومان. ۱۵%
۵۰  تا ۱۰۰ میلیون تومان. ۲۰%
بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان. ۲۵%

معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۱

معافیت مالیاتی درآمد ناشی از حقوق ماده ۸۴ ق.م.م مطابق با بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۱/۷

میزان حقوق (سالیانه) میزان مالیات
تا ۶۷.۲ میلیون تومان. معاف (صفر)
از ۶۷.۲ الی ۱۸۰ میلیون تومان. ۱۰ درصد
از ۱۸۰ الی ۳۰۰ میلیون تومان. ۱۵ درصد
از ۳۰۰ الی ۴۲۰ میلیون تومان. ۲۰ درصد
بیشتر از ۴۲۰ میلیون تومان. ۳۰ درصد

معافیت مالیاتی درآمد ناشی از عملکرد (مشاغل) مطابق با ماده ۱۰۱ و ۱۳۱ قانون مالیات مستقیم

میزان درآمد (سالیانه) میزان مالیات
تا ۳۹.۶ میلیون تومان. معاف (صفر)
از ۳۹.۶ الی ۲۰۰ میلیون تومان. ۱۵ درصد
از ۲۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان. ۲۰ درصد
بیشتر از ۴۰۰ میلیون تومان. ۲۵ درصد

معافیت مالیاتی درآمد ناشی از خودروهای لوکس مطابق با تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱

مجموع ارزش خودرو میزان مالیات
تا ۱ میلیارد تومان. معاف (صفر)
از ۱ الی ۱.۵ میلیارد تومان. ۱ درصد
از ۱.۵ الی ۳ میلیارد تومان. ۲ درصد
از ۳ الی ۴.۵ میلیارد تومان. ۳ درصد
بیشتر از ۴.۵ میلیارد تومان. ۴ درصد

معافیت مالیاتی درآمد ناشی از اجاره

معافیت مالیاتی درآمد ناشی از اجاره در سال ۱۴۰۱ شامل درآمد تا ۳۹.۶ میلیون تومان می باشد.

معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۲

معافیت مالیاتی درآمد ناشی از حقوق مطابق با قانون بودجه

میزان حقوق (سالیانه) میزان مالیات
تا ۱۲۰ میلیون تومان. معاف (صفر)
از ۱۲۰ الی ۱۶۸ میلیون تومان. ۱۰ درصد
از ۱۶۸ الی ۲۷۶ میلیون تومان. ۱۵ درصد
از ۲۷۶ الی ۴۰۸ میلیون تومان. ۲۰ درصد
بیشتر از ۴۰۸ میلیون تومان. ۳۰ درصد

معافیت مالیاتی درآمد ناشی از عملکرد (مشاغل) مطابق با ماده ۱۰۱ و ۱۳۱ قانون مالیات مستقیم

میزان درآمد (سالیانه) میزان مالیات
تا ۴۷.۵ میلیون تومان. معاف (صفر)
از ۴۷.۵ الی ۲۰۰ میلیون تومان. ۱۵ درصد
از ۲۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان. ۲۰ درصد
بیشتر از ۴۰۰ میلیون تومان. ۲۵ درصد

معافیت مالیاتی درآمد ناشی از خودروهای لوکس مطابق با بودجه ۱۴۰۲

مجموع ارزش خودرو میزان مالیات
تا ۳ میلیارد تومان. معاف (صفر)
بالای ۳ میلیارد تومان. ۱ درصد

معافیت مالیاتی درآمد ناشی از اجاره

معافیت مالیاتی درآمد ناشی از اجاره در سال ۱۴۰۲ شامل درآمد تا ۴۷.۵ میلیون تومان می باشد.

معافیت های مالیاتی در سال های 1400 تا 1402
معافیت های مالیاتی در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲
لینک کوتاه مطلب : https://alitsaki.ir/?p=3463
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .