آشنایی با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم

مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم

مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم از قوانین مهم مالیاتی می‌باشند. این مواد در مجموع شامل دو ماده و ۶ تبصره بوده که هزینه‌های قابل قبول سازمان امور مالیاتی و شرایط آن را بیان می‌کنند. در این مقاله، به معرفی بخشی از هزینه های پذیرفته شده مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و شرایط کامل این مواد می‌پردازیم.

آشنایی با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم

مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات به شما کمک می‌کنند تا بتوانید از امتیاز عدم پرداخت مالیات برای هزینه‌های مرتبط با کسب‌و‌کار خود استفاده کنید. این مواد به شما شرایط و موارد قابل قبول از نظر سازمان امور مالیاتی برای این مخارج را معرفی می‌کنند.

ماده 147 و 148 ق.م.م چیست؟
ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م چیست؟

معرفی ماده ۱۴۷ قانون مالیات مستقیم

این ماده به معرفی برخی شرایط برای هزینه‌هایی که قابل قبول سازمان امور مالیاتی است می‌پردازد که این شرایط عبارتند از:

 • هزینه‌هایی که به صورت متعارف و در قالب مدارک ارائه گردند.
 • هزینه‌هایی که صرفا مربوط به تحصیل درآمد از موسسه شده و در قالب حد نصاب‌ها و مقررات ذکر شده برای آنها باشد.
 • همچنین هزینه‌هایی که در این قانون تعریف نشده‌اند و یا بیش از حد متعارف هستند، در شرایطی که مصوب هیات وزیران بوده و یا قانون آن را حکم کند، قابل قبول هستند.

معرفی ماده ۱۴۸  قانون مالیات مستقیم

در این ماده، ۲۹ بند برای هزینه‌هایی که حائز شرایط ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم هستند ذکر شده است که در انتهای این مقاله به معرفی آن می‌پردازیم.

نکات مهم مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم

هرکدام از مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم با یکسری تبصره‌ها منتشر شده‌اند. در این بخش می‌توان راجع به آنها گفت:

ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم

در مورد تبصره‌ها و بندهایی که برای این قانون آمده است، می‌توان به ۳ مورد اشاره کرد که عبارتند از:

 • تبصره ۱: در این بخش هزینه‌های مالیاتی علاوه بر صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵، برای دیگر کسب‌و‌کارها نیز قابل پذیرش عنوان شده است.
 • تبصره ۱: در این قانون، موسسات به عنوان همه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ماده ۹۵‌ای که مکلف به نگهداری دفاتر هستند، تعریف شده است.
 • تبصره ۲: در این بند به وضوح ذکر شده است که هزینه‌های مرتبط به درآمدهایی که مالیات آنها صفر یا معافی است، جزو هزینه‌های قابل قبول این سازمان به شمار نمی‌آیند. همچنین هزینه‌های محاسبه شده با نرخ مقطوع نیز شامل این تبصره می‌شود.
 • تبصره ۳: در این بخش، پذیرفته‌ شدن هزینه‌های قابل قبول سازمان منوط به آن است که از مبلغ ۵ میلیون تومان به بالا توسط سیستم یا سامانه بانکی انجام شود.

ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم

برای این مورد از مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات، ۳ تبصره درج شده است که می‌توان راجع به آن گفت:

 • تبصره ۱: هزینه‌های دیگر مرتبط با تحصیل درآمد که ممکن است در این لیست ذکر نشده و مورد قبول واقع نشده باشد، به تشخیص سازمان امور مالیاتی و تصویب وزیر امور اقتصادی قابل پذیرش خواهد بود.
 • تبصره ۲: تنها هزینه‌های سفر، فوق العاده مسافرت مشاغلی که در جزء “ب” بند “۲” در ماده ۱۴۸ آمده باشد، جزو هزینه‌های قابل قبول سازمان خواهد بود. این هزینه‌ها مربوط به صاحب موسسه غیر حقوقی، اولاد و همسر اوست.
 • تبصره ۲: بنابراین قانون، مدیران و صاحبان سرمایه‌ در اشخاص حقوقی، تنها در صورتی که شغل دارای وظیفه در موسسه مذکور باشند، جزو کارکنان آن محسوب خواهند شد.
 • تبصره ۳: هزینه موضوع بند “۱” و حق آموزش و تعاون موضوع بند “۳” در ماده ۲۵ قانون شرکت‌های تعاونی (مصوب خرداد ماه سال ۱۳۵۰) جزو هزینه‌های قابل قبول ذکر شده‌اند. این تبصره برای شرکت‌ها و اتحادیه تعاونی‌هایی است که در بندهای “۱” و “۲” ماده ۱۵ قانون مذکور و اصلاحیه‌های بعد آن آمده‌اند. همچنین در این تبصره از مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، شرکت‌ها یا اتحادیه‌هایی که با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب شهریورماه سال ۱۳۷۰) مطابقت دارند نیز مشمول هستند.
نکات و بندهای مهم مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم
نکات و بندهای مهم مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم

هزینه های قابل قبول مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم چیست؟

بنابر آنچه در آیین نامه اجرایی ماده ۱۴۸ قانون مالیات مستقیم برای هزینه های قابل قبول سازمان امور مالیاتی عنوان شده است، می‌توان گفت:

 • قیمت کالاهای فروخته شده و یا هزینه‌ی خرید کالاها و مواد مصرفی در خدمات و محصولاتی که ارائه شده‌اند (به فروش رفته‌اند).
 • هزینه‌های استخدامی که براساس مقررات موسسه تعریف شده‌اند. به عنوان مثال، حقوق اصلی و مزایای مستمر نقدی و غیر نقدی یا هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از کار کارکنان جزو این مورد هستند.
 • کرایه اجاره محل موسسه بنابر یک حد متعارف که باید طبق یک سند رسمی تعریف شده باشد.
 • هزینه‌ها و مخارج پرداخت شده برای بیمه که مرتبط با عملیات و دارایی موسسه هستند.

شما کاربران می‌توانید موارد بیشتر از هزینه‌های قابل قبول در ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم را که شامل ۲۴ مورد دیگر هستند، در این لینک مشاهده کنید.

هزینه های قابل قبول مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم چیست؟
هزینه های قابل قبول مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم چیست؟
لینک کوتاه مطلب : https://alitsaki.ir/?p=3434
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.