مربی حسابداری و مدیر ارشد مالی | علی ط. ساکی

نرخ بهره موثر

نرخ بهره موثر

نرخ بهره موثر

نرخ بهره موثر بانکی

درباره نرخ بهره موثر وام ابهاماتی وجود دارد. تصمیم گرفتم با بیان این مطلب، این موضوع را توضیح بدهم. خوب است بدانید بازاری ها گاهی اوقات محاسبات را بسیار درست تر و شفاف تر و راحت تر انجام می دهند. نرخ بهره موثر را هم واقعاً باید همانند بازاری محاسبه کرد. فرض کنید بابت وامی که از بانک گرفته اید، مبلغی در حسابتان مسدود شده است. آن مبلغ مسدودشده را باید از مبلغی که به حسابتان می آید کم کنید و در نهایت هم مبلغی را بابت سود یا بابت انواع کارمزدهای بانک بپردازید. حال اگر آن سودی را که می پردازید بر پولی که به حسابتان واریز می شود تقسیم کنید، نرخ بهره موثرتان برای یک سال به دست می آید. دیگر لازم هم نیست خودتان را به دردسر بیندازید و از فرمول های مختلف استفاده کنید.

خلاصه اینکه پولی را که می گیرید کنار بگذارید، پولی را که باید بابت کارمزد یا سود یا هر چیزی قرار است بدهید تقسیم بر اصل پولی کنید که در حسابتان آمده است. به این شکل نرخ بهره موثرشما در سال به دست می آید.

مثال

وقتی وامی را از بانک دریافت می کنید، بابت آن وام، بانک به شما نرخ بهره ای اعلام می کند که امروزه معمولاً نرخ بهره ۱۸% است. سؤال این است که آیا نرخ بهره موثر یا نرخ بهره واقعی همین ۱۸% است؟ معلوم است که نه! اجازه بدهید با یک مثال به شما توضیح بدهم: فرض کنید ۱٫۰۰۰ تومان وام را از یک بانکی دریافت می کنید. امروزه معمولاً بانک ها پرداخت وام را منوط به دریافت یک مسدودی در حساب جاری می کنند؛ یعنی فرضاً در قبال ۱٫۰۰۰ تومان وامی که دریافت می کنید، ۲۰۰ تومان در حساب جاری تان مسدود می شود و بانک هم ۵ تومان بابت کارمزد خدمات کارشناسی از شما می گیرد.

محاسبه نرخ بهره موثر

درست این است که ابتدا مبلغ مسدودی در حساب جاری را از کل مبلغ وام دریافتی کسر کنیم. طبق مثالی که زدم، ۲۰۰ تومان را منهای ۱٫۰۰۰ تومان می کنیم و ۸۰۰ تومان به دست می آید. ۸۰۰ تومان مقدار پولی است که به دستتان می آید. بانک سالانه ۱۸% سود می گیرد و مبلغ ۱۸۰ تومان میزان سود یک سالۀ بانک بابت وام ۱٫۰۰۰ تومان است. ۵% هم کارمزد بانکی است که با توجه به وامی که از بانک گرفته اید، ۵ تومان می شود. به طور کلی این وام ۱٫۰۰۰ تومانی که فقط ۸۰۰ تومان آن به دستتان رسیده است،  ۱۸۵ تومان خرج داشته است. اگر ۱۸۵ را بر ۸۰۰ تقسیم کنیم، عدد ۲۳ به دست می آید؛ یعنی نرخ بهره موثر، ۲۳% است.

اگر به موارد حوزه بانک علاقه مند هستندی یادداشت صورت مغایرت بانک را بخوانید.

خروج از نسخه موبایل