گردش اسناد دریافتنی

گردش اسناد دریافتنی

 در این یادداشت می خواهم گردش اسناد دریافتنی را با ذکر مثال توضیح می دهم. ببینید در آرتیکل اول، ابتدا سرفصل فروش را بعد سرفصل حساب های دریافتنی را نوشتم. می توانید بدهکاران تجاری یا فاکتورهای باز هم بنویسید. در این مثال بدهکاران را ۸۰۰ تا بدهکار می کنم و  فروش ۸۰۰ تا بستانکار. (طبق آرتیکل های زیر)

۹۹/۰۷/۱۰

حسابهای دریافتنی۸۰۰

فروش ۸۰۰

ثبت اول: فروش طی فاکتور شماره ۱۰۰به آقای حسنی


 

در ثبت دوم می آیم بابت این فاکتوری که فروخته ام یک چک می گیرم. بنابراین می زنم اسناد نزد صندوق یا اسناد دریافتنی بدهکار و حساب های دریافتنی بستانکار.

۹۹/۰۷/۱۵

اسناد نزد صندوق ۸۰۰

حسابهای دریافتنی ۸۰۰

ثبت دوم: دریافت چک شماره ۱۲۳ از آقای حسنی


در آرتیکل سوم می آیم این چکی را که گرفتم در صندوق است  نزد بانک می گذارم، واگذارش می کنم. می زنم اسنادِ نزد بانک یا اسنادِ در جریان وصول بدهکار نزد صندوق بستانکار.

۹۹/۰۷/۱۷

اسناد نزد بانک۸۰۰

اسناد نزد صندوق ۸۰۰

ثبت سوم: واگذاری چک شماره ۱۲۳ به بانک سپه


بعد از این حالت دو اتفاق می افتد: یا این چک وصول می شود که من ثبت می زنم بانک بدهکار، اسنادِ نزد بانک یا اسنادِ در جریان وصول بستانکار، یا چک برگشت می خورد؛ می زنم اسناد برگشتی بدهکار و اسناد نزد بانک بستانکار. مدنظرتان باشد در پایان دوره سرفصل حساب ها و اسناد دریافتنی  یا دریافتنی های تجاری  شامل این ها می  شود: یک سری فاکتور باز دارم، یک سری اسناد داخل صندوقم دارم، یک سری اسناد نزد بانک دارم و یک سری اسناد برگشتی دارم.

۹۹/۰۷/۱۹

بانک ۸۰۰

اسناد نزد بانک ۸۰۰

حالت اول ثبت چهارم: وصول چک شماره ۱۲۳

۹۹/۰۷/۱۹

اسناد برگشتی ۸۰۰

اسناد نزد بانک ۸۰۰

حالت دوم ثبت چهارم: برگشت چک شماره ۱۲۳ آقای حسنی

همینطور در این فیلم یک مثال دیگه در مورد گردش اسناد دریافتنی  رو میتونید تماشا کنید

 

ما به مجموعۀ این ها حساب ها و اسناد دریافتنی می گوییم. امیدوارم با این یادداشت کوتاه گردش اسناد دریافتنی را به خوبی یاد گرفته باشید. اگر تازه کار هستید حتما تگ تازه کارها را   دنبال کنید. و یادداشت کنترلهای صندوق را در همین رابطه بخوانید.

 

لینک کوتاه مطلب : https://alitsaki.ir/?p=2908
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .