درباره من

علی طهماسبی ساکی

متولد ۱۳۶۱

به عنوان مدیرمالی و مربی حسابداری، درباره سختی‌ها و خوشی‌های حسابداری حرف می‌زنم و تجربیاتم را با شما به اشتراک می‌گذارم.

مدرک تحصیلی

کارشناسی حسابداری / دانشگاه پیام نور کرج / ۱۳۹۱
کارشناس ارشد حسابرسی / دانشگاه آزاد تهران مرکزی/ ۱۳۹۹

خدمت نظام وظیفه

پایگاه یکم شکاری نیروی هوایی / ۱۳۸۱-۱۳۸۳

سوابق حرفه ای

شرکت ساختمانی ساب / ۱۳۸۳-۱۳۸۴ / حسابدار

شرکت صنایع فروآلیاژ ایران / ۱۳۸۴- ۱۳۸۸ / حسابدار- رئیس حسابداری

شرکت ذغالسنگ نور / ۱۳۸۸-۱۳۹۰/ مدیر مالی و اداری- مدیرعامل

شرکت تکساز مکانیک / ۱۳۹۰-۱۳۹۱/ مدیر مالی

شرکت پخش هجرت / ۱۳۹۱-۱۳۹۵ / رئیس حسابداری خرید و مدیریت

شرکت پخش فردوس / ۱۳۹۵-۱۳۹۹ / مدیر مالی

شرکت طب پلاستیک نوین / ۱۳۹۹-تاکنون / مدیر مالی و اداری-معاون مالی و اداری

مجموعه “مربی” / ۱۴۰۱-تاکنون / بنیانگذار

شرکت ویرا مدرن ایرانیان(زیرمجموعه گروه طب) / ۱۴۰۱-تاکنون / مدیرعامل

عضویت‌ها

عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

عضو انجمن حسابداری ایران

سایر تجارت

عضو هیات مدیره و دبیرکل اسبق انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران

تدریس در دانشگاه دولتی قم

عضو کمیته حسابرسی شرکت توزیع سراسری پگاه