مسئولیت اجتماعی

جمع اوری مبلغ ۳۱۸ عدد کروسان برای مراسم چهارشنبه سوری بچه های محک:

=====================================================

کمک به وضعیت مهاجرین افغان برای اشتغال به کار: