مرور برچسب

آزمون حسابداری

منابع آزمون حسابدار رسمی کدامند؟

منابع آزمون حسابدار رسمی کدامند؟ یکی از آزمون های مهمی که می تواند منجر به ارتقا شغلی حسابداران گردد، آزمون حسابدار رسمی است که هرسال در آذرماه و در 4 بخش برگزار می شود. در ادامه به معرفی این آزمون پرداخته و با منابعی که باید برای آن مطالعه…