مرور برچسب

آشور

آسوربانی پال، هنردوست جانی

آسوربانی پال شاه آشور که در ۶۶۹ ق‌م بعد از پدرش “اَسرحدون” به بین‌النهرین حکومت می‌کرد.در حکومت این شاه مقدر و مخوف، آشور به اوج رفعت خود رسید و از سرزمین ماد تا فلسطین و مصر و از ارمنستان تا حبشه را زیر سلطه برد.او از خون‌خوارترین