مرور برچسب

آموزش بورس

بورس به مثابه فرهنگ

این نوشته در اولین پیش‌شماره نشریه انجمن مدیرای مالی حرفه‌ای ایران چاپ شده است.در سال 1962 میلادی تعداد سهامداران آمریکایی 17 میلیون نفر بود و به این ترتیب بخش بزرگی از مردم دارای منافع مالی در بازارهای سرمایه بودند. برای ارزیابی میزان