مرور برچسب

آموزش بولت ژورنال

بولت ژورنال (Bullet Journal)

می خواهم در این یادداشت دربارهٔ بولت ژورنال (Bullet Journal)  بنویسم. بولت ژورنال همان دفترچهٔ برنامه ریزی یا خاطرات روزانه است؛ به عبارت دیگر همان سررسید است که ابتدای سال چیزهایی را در آن می نویسیم و برنامه ریزی می کنیم. این روش برنامه…