مرور برچسب

الواح گلی

حسابداری و پیشینه تاریخی

"در سال بیست و دوم، تهماسب حسابدار، یک کوزه آب‌جو گرفت"درست است که نمونه‌های متعددی از دفاتر بازرگانان ایتالیایی قرن 13 میلادی در موزه‌های بزرگ دنیا وجود دارد که از سیستم حسابداری دوبل یا دو طرفه استفاده شده است. و اولین کتابی که