مرور برچسب

امنیت اطلاعات در حسابداری

سه درس بزرگ از کووید ۱۹ برای حرفه ای های حسابداری و امور مالی (۱)

امسال سالی پر از اختلالات و تغییرات بی سابقه بوده است، که بسیاری از آنها نیز در سال جدید با ما خواهند بود. به عنوان مثال، کار از راه دور به قرار قبل برجاست. بنابراین سازمان ها باید به دنبال سرمایه گذاری فعالانه در ابزارها و سیستم ها باشند.