مرور برچسب

ایمنی

ایمنی کارمندان و مشتریان به عنوان مهمترین نگرانی در همه‌گیری کرونا[۱]

ترجمه: زهرا صارمی   |   کارشناس امور مالیاتی در شرکت ارنست یانگ EYنگارش فنی: علی ط. ساکینظرسنجی از تصمیم گیرندگان امور مالی ایالات متحده، اقدامات احتیاطی را برای تجارت و چگونگی برنامه‌ریزی آنها برای رفع نیازهای آینده فضای اداری…