مرور برچسب

برنامه ریزی

بولت ژورنال (Bullet Journal)

می خواهم در این یادداشت دربارهٔ بولت ژورنال (Bullet Journal)  بنویسم. بولت ژورنال همان دفترچهٔ برنامه ریزی یا خاطرات روزانه است؛ به عبارت دیگر همان سررسید است که ابتدای سال چیزهایی را در آن می نویسیم و برنامه ریزی می کنیم. این روش برنامه…

برنامه ریزی یا به عبارتی پایه و اساس درست زیستن!

و اما برنامه ریزی ... برنامه ریزی برای فعالیت ها، ارزشی بیش از آنچه ما شنیده ایم و فکر می کنیم دارد. آورده اند که خواجه نظام الملک طوسی از مقتدرترین شخصیت های دوره سلجوقی، قریب به سه دهه وزیر آلب ارسلان و ملکشاه اول بود. نظام الملک…