مرور برچسب

بودجه ریزی

ثبت‌نام همایش آموزشی بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹

شرکت در مراسم رایگان و برای همه آزاد است.این همایش به پیشنهاد اینجانب و استقبال ریاست محترم دانشکده اقتصاد حسابداری دانشگاه آزاد تهران مرکزی، در حال هماهنگی است. همایش رویکردی آموزشی دارد و در حال رایزنی با برخی از نمایندگان محترم