مرور برچسب

بوستان

سعدی و اندرزهای لقمان

ضرب المثل های سعدی از سعدی ضرب المثل های زیادی در زبان محاوره ی امروزه به کار می رود. گفته اند فقط از گستان چهارصد ضرب المثل استخراج شده است. از طرفی یکی از روشهای داستان گویی سعدی نقل قول از شخصیتها است. سعدی از اردشیربابکان و جالینوس…