مرور برچسب

بیمه نوسان نرخ ارز

بیمه در ایران از ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۹

کتاب "موسسات بیمه" نوشته ی استاد دکتر غلامحسین جباری، در سال 1349 چاپ شده است. این کتاب به منظور تدریس در موسسه عالی حسابداری تالیف شده است و با مطالعه آن می توان به نکات جالبی درباره صنعت بیمه در نیم قرن پیش پی برد.