مرور برچسب

تجارت شخصی

رابطه موفقیت و پول

مدتی است بحث چگونه ثروتمند شویم و بحث هایی مانند آن که چند بار هم درباره اش صحبت کردم، بسیار داغ شده و به نظرم اوضاع خیلی خطری است. لازم دانستم دربارۀ مباحث موفقیت، سعادت مندی، پیشرفت و پولدارشدن کمی بیشتر با همدیگر صحبت کنیم.