مرور برچسب

تهران نگار

عمارت کوشک؛ زیبای ناآشنا

من آخرِ سَر با خودم این‌طور کنار آمدم که بخش غربی خیابان شهید تقوی حدفاصل فردوسی تا لاله‌زار را بگویم خیابان کوشک و بخش شرقی آن یعنی حدفاصل لاله‌زار تا سعدی را بگویم خیابان هدایت.شاید هم به کل این خیابان از فردوسی تا خیابان بهارستان

عمارت مسعودیه

عمارت تاریخی مسعودیه که نامش برگفته از بانی آن سلطان مسعود میرزا ظل السلطان را می توان از جمله گوهرهای پربهای گنجینه تاریخی تهران برشمرد که تاریخچه پر فراز و نشیب اش آیینه ای تمام قدر از تاریخ دو قرن اخیر ایران عزیز را مقابل روی ما قرار می