مرور برچسب

جوانان جویای کار

صفر تا صد وجود ندارد / دهه هفتادی ها بخوانند!

هیچگاه صفر تا صد وجود ندارد و اگر توانستید به این نتیجه برسید، برنده‌اید. اگر به این نتیجه نرسیدید، هیچ موقع به آن صد نمی رسید. قرار نیست همه چیز را یاد بگیرید. قرار نیست همه چیز را در کوتاه مدت یاد بگیرید.