مرور برچسب

حسابدار حرفه ای

اشتباهات حسابداران، مرزهای اخلاقی و آیین رفتار حرفه‌ای

حتما برای شما هم اتفاق افتاده است، مشغول بررسی موضوعی هستید که متوجه اشتباه محاسبه یا ثبت یکی از همکارانتان می‌شوید. اشتباه عمدی بوده یا سهوی؟ اشتباه باعث جابجایی پول شده یا صرفا در طبقه‌بندی و نگهداری حسابها اختلال بوجود آورده؟نحوه