مرور برچسب

حقوق و دستمزد

نگاهی به گزارش ایران تلنت

نگاهی به گزارش ایران تلنت در این گزارش مسیر شغلی حسابداران، جامعه آماری مورد ارزیابی، تحصیلات، نوع شرکت ها، فصل های استخدام و در نهایت آمارهای مختلفی از میزان میانگین حقوق و مزایا ارائه شده است.