مرور برچسب

حقوق و دستمزد

نگاهی به گزارش ایران تلنت

ایران تلنت به تازگی گزارش اماری از بازار کار سال 98 را برای گروه شغلی حسابداری، حسابرسی و امور مالی منتشر کرده است. این گزارش به پیوست این یادداشت در اختیار شما قرار می‌گیرد. ایران تلنت از سال 92 به انتشار اینچنین گزارشاتی اقدام کرده