مرور برچسب

خروج پول

خروج ۷ هزار میلیارد تومان از بورس

به گزارش اقتصاد نیوز در 24 روز گذشته مبلغ 7 هزار میلیارد تومان از بورس خارج شده است. در گزارش اقتصاد نیوز آمده است: در مجموع 24 روز اخیر 7 هزار و 432 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد که میانگین روزانه خروج پول حقیقی 309…