مرور برچسب

داستان

معرفی کتاب” از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم”

در این یادداشت کوتاه می‌خواهم کتاب "از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم" نوسینده معاصر ژاپنی، "هاروکی موراکامی" را معرفی کنم.این کتاب بر عکس بقیۀ کتاب‌های آقای موراکامی در مورد خودش است. تقریبا یک بیوگرافی است. در فصل اول می‌گوید:…