مرور برچسب

دهه 80

دهه هشتادی ها و حسابداری

از دوستان عزیز دهه هشتادی غافل بودیم و پیوسته بر دهه هفتادی‌ها تأکید می کردیم. دهه هفتادی ها بزرگ شدند و بالاخره راه خودشان را پیدا کردند؛ اما دهه هشتادی ها دست همه را از پشت بسته اند. هفته ای نیست که چهارپنج پیام با سؤالات عجیب وغریب و…