مرور برچسب

دوره ضمن خدمت

آموزش ضمن خدمت

شما به چی میگید آموزش ؟! آموزش ضمن خدمت چیه !؟متاسفانه یا خوشبختانه هزارتا دوره آموزشی به اندازه کسب تجربه نمی تونه موثر باشه!البته اگر آموزش همراه با تجربه باشه که دیگه نورعلی نوره👌🏻 حسابدارهای زیادی، تاکید می کنم حسابدارهای زیادی رو