مرور برچسب

سامانه بانک مرکزی

همه چیز درباره قانون جدید چک

تصویب قانون جدید چک و اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 به راستی یکی از مهم ترین اتفاقات در حوزه سیستم مالی کشور در دهه نود بوده است. قانون گذار به درستی روند اجرای کامل این قانون را به صورت تدریجی انجام داد و مرحله آخر آن را به ابتدای سال…