مرور برچسب

صورتحساب پیمانکاری

ثبت فاکتور پیمانکاری در سامانه مودیان + روش ها و نکات آن

ثبت فاکتور پیمانکاری در سامانه مودیان به چه اشکالی صورت می گیرد؟ این نوع فاکتورها چه مدل صورتحساب هایی هستند؟ در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا به روش های ثبت فاکتور پیمانکاری در سامانه مودیان و نکاتی که باید درنظر داشته باشید…