مرور برچسب

صورتهای مالی

وبینار رایگان صورتخوانی

این وبینار به صورت رایگان و به عنوان بخشی از پروژه‌ی مسئولیت اجتماعی من در ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 13 اردیبهشت برگزار می‌شود. شرکت در وبینار برای همه آزاد و رایگان است. وبینار به سمینار آنلاین گفته می‌شود که با استفاده از اینترنت