مرور برچسب

عدالت

معافیت مالیاتی هنرمندان!

من از سال ۸۳ دارم کار می‌کنم و هر ماه قبل از دریافت حقوق مالیاتم کسر میشه و تا آخر ماه بعد به اداره مالیات پرداخت میشه.😥 بعد نمیدونم کدوم شیر پاک خورده‌ای بنظرش رسیده برای کمک به فرهنگ جامعه باید کلیه فعالیتهای هنری از مالیات معاف