مرور برچسب

فین تک

فین‌تک چیست و چگونه بر بانک‌داری من تاثیر می‌گذارد؟

برای لحظه‌ای به زندگی قبل از کوید 19 خود فکر کنید. در آن روزهای با فاصله کمتر اجتماعی، "فین‌تک " قهرمان ناشناخته شب جمعه شما بود. شما با گرفتن یک عکس بر روی تلفن هوشمند خود و بارگذاری آن در برنامه تلفن همراه بانک، فیش خود را…