مرور برچسب

قانون تامین اجتماعی

آموزش ماشین‌حسابِ حسابداری

قسمت اول: فرق ماشین‌حساب‌های حسابداری و مهندسیحسابداری چه علم باشد، چه فن یا یک سیستم اطلاعاتی، متکی بر ابزار است و چه ابزاری مفیدتر از ماشین حساب!حسابداری چه علم باشد، چه فن یا یک سیستم اطلاعاتی، متکی بر ابزار است و چه ابزاری

وقتی از بایگانی حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم!

همیشه گفتم: حسابداری هم فنه هم علم. تو قسمتِ فن 🧮، حسابداری با دفترداری شروع میشه. بنابراین حسابداری به شدت نیازمند یه بایگانیِ دقیق، منظم، مرتب، خوشکل، قابل دسترسی و شناسنامه‌دار هست🗂. وقتی از بایگانی حرف می‌زنم الزاما منظورم بایگانیِ

برنامه ریزی

خواجه نظام‌الملک طوسی از مقتدرترین شخصیت‌های دوره سلجوقی، قریب به سه دهه وزیر آلب‌ارسلان و ملکشاه اول بود. نظام‌الملک سیاستمداری زیرک، ادیب و درست‌کار بود. کتاب سیاست‌نامه و مدارس نظامیه از میراث‌های اوست. روزی درباریان که از نفوذ و قدرت