مرور برچسب

قانون مالیات

نقدینگی و مدیریت نقدینگی

فارغ از اینکه آیا وضع اقتصادی خوب می‌شود یا بد، برای منی که می‌خواهم توسعه پیدا کنم، باید حواسم به نقدینگی باشد و یک سری چالش دارم. این نقدینگی و این چالش‌ها را باید با برنامه‌ریزی صحیح و با شرکای تجاری‌ام حل کنم.

معافیت مالیاتی هنرمندان و اهالی فرهنگ!

معافیت مالیاتی هنرمندان یک درد قدیمی و درمان نشده ... من از سال ۸۳ دارم کار می‌کنم و هر ماه قبل از دریافت حقوق مالیاتم کسر میشه و تا آخر ماه بعد به اداره مالیات پرداخت میشه. بعد نمیدونم کدوم شیر پاک خورده ای بنظرش رسیده برای کمک به