مرور برچسب

مالیات بازیگران

معافیت مالیاتی هنرمندان و اهالی فرهنگ!

معافیت مالیاتی هنرمندان یک درد قدیمی و درمان نشده ... من از سال ۸۳ دارم کار می‌کنم و هر ماه قبل از دریافت حقوق مالیاتم کسر میشه و تا آخر ماه بعد به اداره مالیات پرداخت میشه. بعد نمیدونم کدوم شیر پاک خورده ای بنظرش رسیده برای کمک به