مرور برچسب

مالیات

اشتباه می‌کنم پس هستم!

همه‌ی ما ممکن است اشتباه کنیم و صِرف اشتباه کردن نباید باعث شود که ما نگران شویم. اما اصولا چرا ما اشتباه می‌کنیم؟ به نظر خیلی‌ها دلیل آن وجود استرس و عدم تمرکز در کارهاست. من در این یادداشت می‌خواهم در مورد 8 تکنیک بنویسم که به شما کمک…

بیکاری و بازار فراموش شده مشاغل

نوشته‌ای در خصوص خدمات مالی و مالیاتی کسبه و بازاریانچندی پیش سفری به اصفهان داشتم، در طبقه‌ی همکف یک پاساژ چشمم خورد به یک کافی‌نت که آگهی خدمات مالیاتی از جمله اظهارنامه عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده را به پشت شیشه‌اش زده بود.

آموزش ماشین‌حسابِ حسابداری

قسمت اول: فرق ماشین‌حساب‌های حسابداری و مهندسیحسابداری چه علم باشد، چه فن یا یک سیستم اطلاعاتی، متکی بر ابزار است و چه ابزاری مفیدتر از ماشین حساب!حسابداری چه علم باشد، چه فن یا یک سیستم اطلاعاتی، متکی بر ابزار است و چه ابزاری

معافیت مالیاتی هنرمندان!

من از سال ۸۳ دارم کار می‌کنم و هر ماه قبل از دریافت حقوق مالیاتم کسر میشه و تا آخر ماه بعد به اداره مالیات پرداخت میشه.😥 بعد نمیدونم کدوم شیر پاک خورده‌ای بنظرش رسیده برای کمک به فرهنگ جامعه باید کلیه فعالیتهای هنری از مالیات معاف