مرور برچسب

مدیریت شنیداری

مدیریت دیداری

یکی از تقسیم‌بندی‌های مدیریت بر اساس مدیریت دیداری (Visual) است.مدیریت دیداری راهکاری ساده و کم‌هزینه است تا با یک سری نشانه‌های دیداری همه‌کس‌فهم و واضح به اهدافمان در سازمان برسیم. این یادداشت نتیجه گفتگوی من با دوست عزیزم فرید میرسعیدی…