مرور برچسب

مصائب و خوشی های کار

معرفی کتاب خوشی‌ها و مصائب کار

کتابی که می‌خواهم به شما معرفی کنم، "خوشی‌ها و مصائب کار" نام دارد. این کتاب نوشتۀ آلن دوباتن، نویسندۀ مشهور سویسی‌الأصل است. دوباتن که در حقیقت تاریخ و فلسفه خوانده، یک نگاه فلسفی به مسائل روزمره دارد. خیلی کتاب‌های مختلفی در ایران از…