مرور برچسب

ممیز مالیاتی

رسیدگی مالیاتی و ترکیب حضور ممیزین

در خصوص رسیدگی مالیاتی، داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 9 آبان 1401 طی نامه ای به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد: ادارات کل امور مالیاتی در شهرهایی که بیش از یک اداره امور مالیاتی مسئولیت ارائه خدمات به مودیان…