مرور برچسب

هویت

هویت حرفه‌ای، حسابداران و خوش‌حسابی

در یادداشتی که هفته‌ی پیش منتشر کردم، عنوان کردم که حرفه‌ی حسابداری ریشه در تاریخ دارد و این می‌تواند برای حسابداران هویت‌بخش باشد. انسان همیشه به دنبال هویت بوده، و همیشه به دنبال هویت ساختن برای خودش. ما خودمان را با هویتمان میشناسیم.