مرور برچسب

کتاب حسابداری

بیچاره خانم گادفری، بیچاره دانشجوی حسابداری

این نوشته نقدی است بر کتاب تئوری حسابداری(ویرایش هفتم)، نوشته جین گادفری به ترجمه دکتر علی پارسائیان، چاپ سوم 1396، انتشارات ترمه.از زمان کارشناسی تا پارسال که استادمان کتاب تئوری حسابداری را برای منبع معرفی کرد، خیلی وقت بود