وبینارها

 

فروش وبینارهای ضبط شده

وبینار مهارت های نرم

مهارت‌های نرم به عنوان تعریف جدیدی از مهارت‌ها در کنار مهارت‌های سخت بوجود آمده است. من مهارت‌‌های سخت را مثلا اخذ مدرک دانشگاهی میدانم. اما دو نفر که با هم از یک دانشگاه فارغ‌التحصیل می شوند، کدام یک در کار موفق خواهند بود؟ مهارت‌های نرم به مجموعه‌ای مهارت‌های شخصی، رفتاری یا اجتماعی گفته می‌شود که فرد با داشتن آن‌ها توانایی‌هایش در محیط‌های کاری و اجتماعی شکوفا می‌شود و در نهایت و باعث پیشرفت او می‌شود.

فیلمی که برای خرید آن اقدام فرموده اید مربوط به وبینار مورخ ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۹می‌باشد. بعد از خرید، شما یک فایل ورد دریافت خواهید کرد که در آن، نشانی و رمز فیلمهای وبینار موجود است.

[parspalpaiddownloads id=”6″]

—–

وبینار کدال

در این وبینار در مورد، انوع آگهی‌ها و اسنادی که در کدال(سامانه اطلاع رسانی ناشران بورس) منتشر می‌شود، صحبت می‌کنیم. شامل: صورت‌های مالی، یادداشت‌های پیوست، گزارش حسابرس، شفاف سازی و افشائیات، گزارش تصمیمات مجامع، گزارش تفسیری مدیریت، کنفرانس خبری، گزارش هئیت مدیره، دعوت به مجامع، زمان‌بندی پرداخت سود، گزارش کنترل‌های داخلی، تغییرات هیئت مدیره و …

فیلمی که برای خرید آن اقدام فرموده اید مربوط به وبینار مورخ ۲۹ خرداد سال ۱۳۹۹می‌باشد. بعد از خرید، شما یک فایل ورد دریافت خواهید کرد که در آن، نشانی و رمز فیلم وبینار موجود است.

[parspalpaiddownloads id=”8″]

—–

وبینار صورت‌خوانی

در این وبینار نکاتی از ۸ صورت مالی شرکتهای بورسی صنعت دارو گفته شده است. این شرکتها شامل: داروسازی امین، داروسازی کارخانجات داروپخش، داروسازی کاسپین تامین، پخش رازی، داروسازی رازک، داروسازی فارابی، توزیع داروپخش و پخش هجرت می‌باشند.

فیلمی که برای خرید آن اقدام فرموده اید مربوط به وبینار مورخ ۱۹ تیر سال ۱۳۹۹می‌باشد. بعد از خرید، شما یک فایل ورد دریافت خواهید کرد که در آن، نشانی و رمز فیلم وبینار موجود است.

[parspalpaiddownloads id=”11″]

 

 

وبینارهای برگزارشده