مفاصا حساب مالیاتی چیست؟

مفاصا حساب مالیاتی

مفاصا حساب مالیاتی

مفاصا حساب مالیاتی خود را برای عملکرد یک سال خود گرفته ام؛ اما بعد از چند سال دوباره آمده اند برایم متمم کشیده اند و مالیات مطالبه کرده اند. چرا؟

ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم

مادۀ ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم می گوید: «ادارۀ امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند، حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی، مفاصاحساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم نمایند.» می گوید: اگر مؤدی ای بدهی مالیاتی قطعی خود را تسویه کرد، برای آن مالیات به او مفاصا، یعنی گواهی تسویۀ بدهی، بدهید. هیچ جایی اشاره نکرده است که این گواهی یعنی من دیگر سراغ شما نمی آیم. بنابراین، ادارۀ مالیات بعد از مدتی، احتمالاً بر اساس گزارش های رسیده از سامانۀ ۱۶۹، دوباره برای این فرد متمم کشیده و مالیات مطالبه کرده است.

ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم

 برای صحه گذاشتن روی این موضوع می پردازیم به مادۀ ۱۵۷: «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامۀ منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارات در سررسید پرداخت نمی باشند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود؛ مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برای تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور، برگ تشخیص صادر و به مؤدی ابلاغ شود.»

مفاصا حساب مالیاتی فقط یک گواهی تسویه بدهی است

سازمان امور مالیاتی، بر اساس این ماده، به خود اجازه می دهد تا مهلت پنج سال مرور مالیاتی، از روی گزارش  های تراکنش های بانکی یا سامانۀ ۱۶۹ یا رسیدگی ارزش افزوده، برای مؤدیان برگۀ متمم بکشد. بنابراین، به استناد این ماده مشخص می شود که آن مادۀ ۲۳۵ صرفاً یک گواهی تسویۀ بدهی است؛ یعنی مؤدی بدهی خود را تسویه کرده است؛ ولی سازمان امور مالیاتی تا پنج سال بعد همچنان ممکن است مالیاتی از این فرد مطالبه کند.

اگر به مباحث مالیاتی علاقه دارید حتما یادداشت جامع و مهم مالیات در ایران را بخوانید.

جرم مالیاتی و مفاصا حساب مالیاتی

به قانون جدید مالیات های مستقیم که سال ۱۳۹۴ مصوب شد، مواد جدیدی اضافه شد؛ از جمله ماده های ۲۷۴ تا ۲۷۹. در این ماده ها جرم مالیاتی تعریف شده است. در مادۀ ۲۷۴ آمده است: «موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شوند و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات های درجه۶ محکوم می گردند: تنظیم دفاتر خلاف واقع، اختفای فعالیت اقتصادی و ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی، عدم انجام تکالیف قانونی مالیاتی، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، خودداری از انجام تکالیف قانونی، استفاده از کارت های بازرگانی اشخاص به منظور فرار مالیاتی.» این ها مصداق هایی از جرم مالیاتی است.

حالا که جرم مالیاتی تعریف شده است، عملاً سازمان امور مالیاتی (البته از سال ۱۳۹۴) می تواند به بیشتر از پنج سال قبل رجوع کند؛ چون مرور زمان پنج سال و در واقع، مفاصاحساب مالیاتی دیگر وجود ندارد. هروقت مدرک و مستندی پیدا شود که فرد کتمان مالیات کرده است یا مالیاتی به گردن اوست، سازمان امور مالیاتی می تواند به این شخص مراجعه و مالیاتش را مطالبه کند.

اگر برای کسب و کار خود نیاز به برون سپاری خدمات مالیاتی دارید، حتما به سایت حسابگاه سر بزنید.

لینک کوتاه مطلب : https://alitsaki.ir/?p=3386
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .