مرور رده

ویژه ها

مدیریت دیداری

یکی از تقسیم‌بندی‌های مدیریت بر اساس مدیریت دیداری (Visual) است.مدیریت دیداری راهکاری ساده و کم‌هزینه است تا با یک سری نشانه‌های دیداری همه‌کس‌فهم و واضح به اهدافمان در سازمان برسیم. این یادداشت نتیجه گفتگوی من با دوست عزیزم فرید میرسعیدی…

چرا امتیازدهندگان و تامین کنندگان باید در کنفرانس IFA(2) امسال شرکت کنند؟

درباب کنفرانس IFA / نویسنده: استیون بیاگلمن / ترجمه زهرا صارمی / ویرایش فنی: علی ط. ساکی با بازگشت رویدادها به صورت حضوری، این فرصت به خاطر شرایط کرونا، برای کسانی که در بخش حق امتیاز فرنشیز هستند در چند سال گذشته هرگز به دست نیامده بود…

آموزش تهیه صورت مغایرت بانکی

تهیه صورت مغایرت بانکی یک یادداشت مفید برای حسابداران جوان و تازه کارها! مغایرت یعنی تفاوت و منظور از بانک هم در اینجا حساب بانکی است. به‌طور خلاصه صورت‌مغایرت بانکی یعنی مشخص‌کردن تفاوت‌های بین پرینت بانکی و آنچه در دفاترمان ثبت کرده‌ایم.…

نقدینگی و مدیریت نقدینگی

فارغ از اینکه آیا وضع اقتصادی خوب می‌شود یا بد، برای منی که می‌خواهم توسعه پیدا کنم، باید حواسم به نقدینگی باشد و یک سری چالش دارم. این نقدینگی و این چالش‌ها را باید با برنامه‌ریزی صحیح و با شرکای تجاری‌ام حل کنم.