مرور رده

ویژه ها

صورتهای مالی نمونه چیست؟

صورتهای مالی نمونه چیست؟ در این مقاله می خواهیم به بررسی مفهوم صورت های مالی بپردازیم و در انتها نیز لینک دانلود یک فرمت از صورت مالی را برای شما به اشتراک می گذاریم. صورت های مالی، اسناد مهمی هستند که می توانید از آنها برای ارائه گزارش به…

منظور از حسابداری سرمایه گذاریها چیست؟

حسابداری سرمایه گذاریها چیست؟ این مهارت شامل چه مسئولیت هایی می باشد؟ یکی از انواع مهارت ها در بخش حسابداری که معمولا در شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها کاربرد دارد، حسابداری سرمایه گذاری است. در ادامه برای معرفی این مهارت با این…

کدینگ حسابها چیست و انواع آن کدامند؟

کدینگ حسابها یکی از فرآیندهای تخصصی حسابداری است که می توانید از طریق آن برای تنظیم رویدادهای مالی و ساماندهی آنها اقدام کنید. در این روش برای طبقه بندی رویدادهای مختلف مالی در دسته های گوناگون، نسبت به کد گذاری حسابها اقدام می شود. در…